Qren­di­től a Blue Grottoig

Séták & Túrák Egyéb

Egy egész napos gya­log­tú­ra, amely köz­ben meg­lá­to­gat­hat­juk Hagar Qim és Mnajd­ra mega­li­ti­kus kőma­rad­vá­nya­it, illet­ve csob­ban­ha­tunk egyet a Wied iz-Zur­ri­eq halász­csó­na­kok­kal teli öblénél. 

Látnivalók a túrán

Qrendi
Hagar Qim
Mnajdra
Wied iz-Zurrieq
Blue Grotto