#Karan­tén­Nap­ló #Mál­ta


Egyéb
Iratkozzatok fel csatornánkra:

#1nap1ország – online előadás

A #kaland­lis­ta Face­book olda­lán 2020. ápri­li­sá­ban a COVID19 világ­jár­vány ide­jén egy #Karan­tén­Nap­ló író­dik, mely­nek min­den feje­ze­te egy-egy nap és #1nap1ország. Alap­ve­tő­en #min­den­nap­ra­egy­or­szág jut; s az egész amo­lyan #kana­pé­uta­zás a #marad­jott­hon ide­jén. #Mál­ta annyi min­dent adott már nekünk, így egy “ÉLŐ-poszt” készült erre az alka­lom­ra a TOP élmé­nye­ink­kel, fotó­ink­kal; gon­do­la­ta­ink­kal és tippjeinkkel.