Mál­ta-est: Mál­ta vagy Gozo, melyik miért?


Egyéb
Iratkozzatok fel csatornánkra:

Mál­ta egy élmény – online előadás

A téma amel­lett, hogy Mál­ta, a miért sze­ret­jük Mál­tát és miért Gozót? Egy kicsit amo­lyan melyik milyen és mikor válasszá­tok kér­dés nyo­má­ban eredünk…

Hús­vét vasár­nap esti adás lévén, igye­kez­tem sok­kal sze­mé­lye­sebb dol­go­kat, kicsit az ünnep­hez kap­cso­lód­va mesél­ni a mi kis “sze­re­lem­or­szá­gunk­ról”…